Φαινόμενο Stroop


STROOP-A1

Τι είναι; Διαβάζεις τη λέξη, αλλά μπορείς να πεις το χρώμα της;

Πώς γίνεται; Όταν βλέπεις γραμμένο ένα χρώμα, αλλά με γράμματα διαφορετικού χρώματος!

Γιατί συμβαίνει; Έχουμε μάθει τόσο καλά να διαβάζουμε, που η ικανότητά μας αυτή παρεμβάλλεται και δυσκολεύει την προσπάθειά μας να κατονομάσουμε το χρώμα με το οποίο είναι γραμμένη η λέξη.

 

Μάθετε περισσότερα