Πλάνη προοπτικής


PROOPTIKI-A1 copy

Τι είναι; Το μέγεθος των πραγμάτων αλλάζει, ανάλογα με την προοπτική μέσα στην οποία τα βλέπουμε!

Πώς γίνεται; Όταν οι γραμμές ενός σχεδίου συγκλίνουν προς κάποια περιοχή της εικόνας, μεταφράζουμε αυτή τη σύγκλιση στον τρισδιάστατο χώρο ως «βάθος».

Γιατί συμβαίνει; Ο νους μας αναγνωρίζει σε ένα διδιάστατο σχέδιο μια τρισδιάστατη αναπαράσταση και ερμηνεύει το σημείο σύγκλισης των ευθειών του σχεδίου ως «βάθος». Έτσι θεωρεί ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτή την πλευρά του σχεδίου είναι πιο «πίσω» από τα υπόλοιπα. Επειδή όμως τα αντικείμενα που βρίσκονται στον πραγματικό χώρο πιο πίσω από αλλά φαίνονται πιο μικρά, «βλέπουμε» τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο «πίσω» στο σχέδιο μεγαλύτερα από ό,τι πραγματικά είναι!

 

Ήξερες ότι: Το φαινόμενο της προοπτικής χρησιμοποιείται ευρύτατα στη ζωγραφική. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Η δημιουργία πινάκων με προοπτική ξεκίνησε την εποχή της Αναγέννησης!

 

Μάθετε περισσότερα