Όραση


Η όραση είναι η βασικότερη αίσθηση με την οποία προσλαμβάνουμε τον κόσμο. Είναι τόσο σημαντική που ένας ολόκληρος λοβός του εγκεφάλου, ο ινιακός που βρίσκεται στο πίσω μέρος, είναι αφιερωμένος στην επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας. Η πολυπλοκότητα αλλά και η σημασία της όρασης επιτρέπει την εμφάνιση πολλών και άκρως ενδιαφερόντων φαινομένων, τα σημαντικότερα από τα οποία παρουσιάζουμε στον πράσινο τομέα της έκθεσής μας.

 

Κοίλο πρόσωπο     Μετείκασμα     Πλάνη προοπτικής     Πλάνη φωτεινότητας     Τυφλό σημείο     Χαμόγελο του Cheshire