Μετείκασμα


23

Τι είναι; Όταν βλέπεις μια εικόνα, τα χρώματά της είναι σίγουρα εκεί;

Πώς γίνεται; Αν παρατηρήσεις μια έγχρωμη εικόνα για πολλή ώρα και μετά δεις μια ασπρόμαυρη, τότε αυτή αποκτά χρώμα!

Γιατί συμβαίνει; Τα νευρικά μας κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την αντίληψη του χρώματος «κουράζονται» όταν βλέπουν για πολλή ώρα την ίδια εικόνα, με αποτέλεσμα όταν αυτή αλλάζει, να υπερισχύει το συμπληρωματικό χρώμα!

 

Μάθετε περισσότερα