Μουσική συμφωνία


Τι είναι; Υπάρχουν ήχοι που όταν τους ακούμε ταυτόχρονα ακούγονται ευχάριστα, ενώ άλλοι ακούγονται δυσάρεστοι.

Πώς γίνεται; Δύο ήχοι που έχουν αναλογία συχνοτήτων 2:1 ή 2:3 ακούγονται πιο ευχάριστα μαζί από ότι δύο ήχοι με κοντινότερες συχνότητες.

Γιατί συμβαίνει; Ήχοι με κοντινές συχνότητες δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό εφέ που ονομάζεται «διακρότημα» και είναι δυσάρεστο στο άκουσμα.

 

Ήξερες ότι: Ο αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και φιλόσοφος Πυθαγόρας ασχολήθηκε πρώτος με τις αναλογίες των μουσικών τόνων, καθορίζοντας μάλιστα μια κλίμακα για τις σχέσεις τους. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται σήμερα στη δυτική μουσική ονομάζεται «συγκερασμένη» και είναι διαφορετική από αυτή του Πυθαγόρα.

 

Μάθετε περισσότερα