Γλώσσα


Η δυνατότητά μας να μιλάμε είναι ίσως η πιο πολύπλοκη δυνατότητα που έχει αναπτύξει το είδος μας και είμαστε το μοναδικό είδος που την έχει αναπτύξει σε αυτό το βαθμό. Μια τόσο σημαντική ικανότητα λοιπόν δε θα μπορούσαμε παρά να την αντιμετωπίσουμε με την αξία που της αρμόζει, αφιερώνοντάς της έναν ξεχωριστό τομέα της έκθεσής μας (πορτοκαλί).

Φαινόμενο Stroop