Τυφλό σημείο


BLINDSPOT-A1

Τι είναι; Υπάρχει ένα σημείο του ματιού το οποίο δε μπορεί να δει! Μπορούμε να το ανακαλύψουμε εύκολα κοιτώντας ένα κατάλληλο σχήμα.

Πώς γίνεται; Η κατασκευή του ματιού μας είναι τέτοια που δε μπορεί να δει ένα συγκεκριμένο μέρος του οπτικού μας πεδίου. Όταν ένα αντικείμενο βρεθεί σε αυτό το μέρος, τότε εξαφανίζεται!

Γιατί συμβαίνει; Στο σημείο που το οπτικό νεύρο περνάει μέσα από τον αμφιβληστροειδή, δεν υπάρχουν κύτταρα που να ανιχνεύουν το φως. Έτσι ό,τι σήμα και να φτάσει σε αυτή την περιοχή, δεν πρόκειται ποτέ να ανιχνευθεί. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν αισθανόμαστε κανένα κενό στο οπτικό μας πεδίο, γιατί ο νους μας γεμίζει το κενό με πληροφορία από τη γύρω περιοχή!

 

Μάθετε περισσότερα