Ανώτερες λειτουργίες


Ο νους μας, εκτός από τις βασικές λειτουργίες της επεξεργασίας των αισθητηριακών ερεθισμάτων και της αντίδρασης σε αυτά, έχει εξελιχθεί ώστε να επιτελεί και πλήθος ανώτερων λειτουργιών όπως η προσοχή, η μάθηση, η αναγνώριση πολύπλοκων μοτίβων και διαδικασιών όπως τα συναισθήματα, ο συντονισμός των κινήσεων, η ισορροπία κλπ. Για τον πρώτο τομέα (μπλε) της έκθεσής μας έχουμε επιλέξει να παρουσιάσουμε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες.

 

Αναγνώριση συναισθημάτων     Δωμάτιο Ames     Τύφλωση απροσεξίας